Mitä tarkoittaa kerrospukeutuminen?

Kerrospukeutumisella tarkoitetaan usean eri vaatekerroksen käyttöä. Kerroksia voi kelin vaatiessa olla useita, mutta usein käytetään kolmea pääkerrosta; aluskerrosta, välivaatetusta ja varsinaista säältä suojaavaa kuorikerrosta.

Alus- ja välikerroksia voidaan lisätä ja vähentää sääolosuhteiden ja lapsen aktiivisuuden mukaan. Kuoriasun pitää olla riittävän väljä, sillä vaatetuksen lämpimyys perustuu kerrosten väliin jäävään ilmaan. Erilaisilla materiaaleilla ja asusteilla on iso merkitys lämmön säätelyssä. Lue lisää kerrospukeutumisesta täältä:

https://www.reima.com/fi/kerrospukeutuminen

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä meihin Ota yhteyttä meihin